PROMATIS Extractor

PROMATIS Extractor proširuje raspon funkcija implementiranih Oracle rješenja. Ekstrahira podatke iz odgovarajućeg sustava i priprema ih u skladu sa zakonskim zahtjevima ili smjernicama tvrtke. Na taj način podaci se uvijek mogu obrađivati neprimjetno, sigurno i jednostavno.

Ekstrakcija podataka postaje jednostavna

  • Dodaci koji se koriste zatvaraju medijske prijelome učinkovito i prema potrebi - interno i eksterno
  • Ispunjava sveobuhvatne zahtjeve lokalizacije, uzimajući u obzir interne i eksterne propise
  • Dizajnirate vlastita izvješća brzo i bez dugotrajnog programiranja
  • Besprijekorna integracija – i na mjestu i u cloud-u
  • Prijenos podataka u druge sustave je jednostavan (npr. skladište podataka)
  • Pruža mogućnost razvoja i integracije vlastitih dodataka

JEDNOSTAVNO ODABERITE IZ SLJEDEĆIH DODATAKA

MEC / GoBD

Dodatkom MEC (Month End Closing)/GoBD, informacije za digitalnu poreznu reviziju mogu se ekstrahirati iz Oracle Fusion Applications Cloud-a u skladu s načelima pravilnog upravljanja i pohranjivanja knjiga, zapisa i dokumenata u elektroničkom obliku i za pristup podacima (GoBDi u GoBD-kompatibilnom formatu. Podaci se mogu čitati i analizirati izravno u standardnom alatu IDEA našeg partnera Audicon.
Datasheet

MDM

Dodatak MDM (Master Data Management) omogućuje ekstrakciju kompletnih skupova matičnih podataka iz Oracle Fusion Applications Cloud-a. Dostupni objekti matičnih podataka uključuju klijente, dobavljače i artikle. Ovi se podaci mogu uvesti u alate za analizu ili Microsoft Excel. Dodatak se može koristiti za pružanje podataka koji su potrebni za odgovor na upite klijenta o osobnim podacima u skladu s člankom 15, stavkom 3 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
Datasheet

P2P

Dodatak Procure2Pay (P2P) omogućuje ekstrakciju kompletne transakcije kupnje i plaćanja iz Oracle Fusion Applications Cloud-a. Dostupni objekti transakcije uključuju narudžbe, račune robe i fakture dobavljača. Ovi se podaci mogu uvesti u alate za analizu ili Microsoft Excel.
Datasheet

O2C

Dodatak Order2Cash (O2C) omogućuje ekstrakciju kompletne narudžbe i transakcija klijenata iz Oracle Fusion Applications Cloud-a. Dostupni objekti transakcije uključuju prodajne narudžbe, isporuke i fakture klijenata. Ovi se podaci mogu uvesti u alate za analizu ili Microsoft Excel.
Datasheet

DATEV

Dodatak DATEV omogućuje pružanje porezno relevantnih podataka iz ERP sustava u DATEV formatu. Pomoću dodatka, sva knjiženja s podacima iz pomoćne knjige, kao i prenesene vrijednosti stanja i osnovni podaci (klijent, dobavljač, kontni plan) mogu se osigurati i očitati te analizirati izravno u DATEV softverska rješenja putem sučelja.
Datasheet

E-Balance

Dodatak E-Balance (E-bilanca) omogućuje zakonski usklađenu izradu, dokumentaciju i prijenos informacija za godišnje izvještaje u XBRL formatu poreznim tijelima koristeći postupak Elster Rich Client (ERiC).
Datasheet

UVA ELSTER

Dodatak UVA ELSTER (privremena prijava povrata poreza na promet) je sučelje savršeno prilagođeno ERP okruženju, koje u potpunosti automatizira prijenos privremene prijave povrata poreza na promet poreznoj upravi. Porezno relevantni podaci eksportiraju se iz glavne knjige i zatim šalju u ELSTER samo jednim klikom.
Datasheet

ZM ELSTER

Dodatak ZM ELSTER omogućuje elektronički prijenos sažetog izvješća prijave njemačkim poreznim vlastima. Koristeći Oracle Standard ESL (European Sales Listing) izvješće, eksportirani prodajni popis (XML-izlaz) s porezno relevantnim informacijama iz pomoćne knjige potraživanja prenosi se na ELSTER sučelje samo jednim klikom.
Datasheet

MIG (dostupno samo za E-Business Suite)

PROMATIS dodatak MIG podržava migraciju podataka iz paketa E-Business Suite u Oracle Fusion Cloud. Omogućuje ekstrakciju kompletnih skupova (npr. računi potraživanja, računi prema dobavljačima, glavna knjiga, upravljanje narudžbama) iz Oracle E-Business Suite. Podaci se eksportiraju u CSV formatu i zatim se mogu prenijeti izravno u Oracle Fusion Cloud.
Datasheet