PROMATIS DataSmart

PROMATIS DataSmart proširuje raspon funkcija implementiranih Oracle rješenja s inteligentnom ekstrakcijom i obradom podataka za višestruka područja primjene. Omogućuje paralelno ekstrakciju podataka iz različitih sustava i baza podataka s naknadnom konsolidacijom bez obzira na softver ili entitet koji se koristi.

Ekstrakcija podataka sljedeće razine

  • Besprijekorna integracija višestrukih baza kako na lokaciji tako i u cloud-u
  • Multi-Site: paralelna ekstrakcija podataka iz više baza podataka uključujući naknadno usklađivanje uzimajući u obzir interne i eksterne propise
  • Dodaci vezani uz aplikacije za ekstrakciju podataka visokih performansi uz minimalno vrijeme prijenosa u CSV-formatu
  • Intuitivne nadzorne ploče za smislenu analizu
  • Lako je moguć prijenos podataka u druge sustave (npr. skladište podataka)
  • Omogućuje razvoj i integraciju vlastitih dodataka

JEDNOSTAVNO ODABERITE IZ SLJEDEĆIH DODATAKA

MEC / GoBD

S dodatkom MEC (Month End Closing)/GoBD, informacije za digitalnu poreznu reviziju mogu se ekstrahirati u skladu s načelima pravilnog upravljanja i pohranjivanja knjiga, zapisa i dokumenata u elektroničkom obliku i za pristup podacima (GoBDi) i u GoBD-kompatibilnom formatu. Podaci se mogu čitati i analizirati izravno u standardnom alatu IDEA našeg partnera Audicon-a.
Datasheet

MDM

Dodatak MDM (Master Data Management) omogućuje ekstrakciju kompletnih skupova matičnih podataka. Dostupni objekti matičnih podataka uključuju klijente, dobavljače i artikle. Ovi se podaci mogu uvesti u alate za analizu ili Microsoft Excel. Dodatak se može koristiti za pružanje podataka koji su potrebni za odgovor na upite klijenta o osobnim podacima u skladu s člankom 15, stavkom 3 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
Datasheet

P2P

Dodatak Procure2Pay (P2P) omogućuje ekstrakciju kompletne transakcije kupnje i plaćanja. Dostupni objekti transakcije uključuju narudžbe, račune robe i fakture dobavljača. Ovi se podaci mogu uvesti u alate za analizu ili Microsoft Excel.
Datasheet

O2C

Dodatak Order2Cash (O2C) omogućuje ekstrakciju kompletne narudžbe i transakcija klijenata. Dostupni objekti transakcije uključuju prodajne narudžbe, isporuke i fakture klijenata. Ovi se podaci mogu uvesti u alate za analizu ili Microsoft Excel.
Datasheet

DATEV

Dodatak DATEV omogućuje pružanje porezno relevantnih podataka iz ERP sustava u DATEV formatu. Pomoću dodatka, sva knjiženja s podacima iz pomoćne knjige, kao i prenesene vrijednosti stanja i osnovni podaci (klijent, dobavljač, kontni plan) mogu se osigurati i očitati te analizirati izravno u DATEV softverska rješenja putem sučelja.
Datasheet

E-Balance

Dodatak E-Balance (E-bilanca) omogućuje zakonski usklađenu izradu, dokumentaciju i prijenos informacija za godišnje izvještaje u XBRL formatu poreznim tijelima koristeći postupak Elster Rich Client (ERiC).
Datasheet

UVA ELSTER

Dodatak UVA ELSTER (privremena prijava povrata poreza na promet) je sučelje savršeno prilagođeno ERP okruženju, koje u potpunosti automatizira prijenos privremene prijave povrata poreza na promet poreznoj upravi. Porezno relevantni podaci eksportiraju se iz glavne knjige i zatim šalju u ELSTER samo jednim klikom.
Datasheet

ZM ELSTER

Dodatak ZM ELSTER omogućuje elektronički prijenos sažetog izvješća prijave njemačkim poreznim vlastima. Koristeći Oracle Standard ESL (European Sales Listing) izvješće, eksportirani prodajni popis (XML-izlaz) s porezno relevantnim informacijama iz pomoćne knjige potraživanja prenosi se na ELSTER sučelje samo jednim klikom.
Datasheet